Organizace a provoz školy
Děti

Provozní doba MŠ je od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Děti musí být přihlášeny do 8 hodin. Pozdější příchod je třeba předem nahlásit (telefonicky nebo SMS na mobil určený pro styk s rodiči). Nepřítomnost dítěte je nutné předem oznámit osobně nebo telefonicky. Není-li dítě řádně omluveno nejméně jeden měsíc, může ředitelka školy ukončit jeho docházku.

Vyzvednout děti si rodiče nebo jejich zástupci mohou po obědě od 12:15 do 12:45 hodin a odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin.

Rodiče jsou povinni při příchodu do MŠ v zájmu bezpečnosti osobně předat dítě paní učitelce, hlásit změny ve zdravotním stavu dítěte ale i jeho drobné úrazy. Do MŠ přivedou dítě zdravé, pokud jsou patrné známky onemocnění má učitelka na třídě právo zaslat jej s rodičem k lékaři a požadovat potvrzení o jeho zdravotním stavu. Při výskytu infekčního onemocnění tuto skutečnost rodiče neprodleně oznámí škole.

Rodiče jsou povinni průběžně prohlížet vlasy dětí z důvodu častého výskytu vší ve školách. Pokud se vši objeví, rodič to oznámí škole a neprodleně hlavu dítěti ošetří některým s doporučených prostředků. Do MŠ bude dítě přijato až po úplném vyčesání hnid z vlasů.

Rodiče jsou povinni hlásit všechny změny (telefonních čísel, bydliště atd.).

Uraz