Orientační režim dne
Budík
V kolik hodin co děláme?
06:30 - 08:15 ranní hry, IP, skupinové hry a činnosti
08:15 - 08:45

ranní cvičení, hygiena

08:45 - 09:00 přesnídávka
09:00 - 09:45 výchovně vzdělávací činnosti, ve skupinách, frontálně i IP
09:45 - 11:30 příprava a pobyt venku, PH, vycházky, různé druhy sportů
11:30 - 11:45 příprava na oběd, hygiena
11:45 - 12:30 oběd + hygiena (vyzvedávání dětí rodiči 12:15 - 12:45)
12:30 - 14:00 odpočinek dle potřeby + klidové činnosti
14:00 - 14:15 hygiena, příprava na svačinu
14:15 - 14:30 svačina 
14:30 - 17:00 odpolední zájmové činnosti, IP, kroužky
15:00 - 17:00 vyzvedávání dětí rodiči

Svačina