Novinky
Novinky
Přehled příjmů a výdajů z kulturního fondu k 26.6.2018
28.06.2018 15:26

 

Přehled příjmů a výdajů z kulturního fondu k 26.6.2018

Příjmy

Příspěvky 1. pololetí k 31.1.2018 (55x1000)                        55.000,-

Příspěvky 2.pololetí  k 13.6.2018 (53x1000+ 1x300)            53.300,-

Zůstatek z min. roku 2016/2017                                              1.475,-

Příjmy celkem                                                                    109.775,-

 

Výdaje

1.9.2017          Převod zůstatku z minulého roku MŠ                 1.475,-

13.9.2017        Nechci kazy – program (sponzorský dar)                  0,-

13.9.2017        Nechci kazy – kartáčky (sponzorský dar)                  0,-

16.10.2017      Trička                                                                  5.990,-

17.10.2017      Zdravá 5                                                                    0,-

6.11.2017        Zvířátka kolem nás                                             3.500,-

15.11.2017      Trénink gymnastiky Myšky                                  2.500,-

22.11.2017      Trénink gymnastiky Koťata                                  2.500,-

28.11.2017      Pronájem sokolovny (říjen + listopad)                  2.760,-

8.12.2017        Výlet do svíčkárny – autobus                               3.700,-

8.12.2017        Výlet do svíčkárny – program                               7.310,-

5.1.2018          Návštěva myslivce                                                1.000,-

8.1.2018          Výlet Toulcův Dvůr Koťata – doprava                    2.200,-

8.1.2018          Výlet Toulcův Dvůr Koťata – program                    1.680,-

9.1.2018          Divadélko Romaneto                                              5.000,-

12.1.2018        Výlet Toulcův Dvůr Myšky – doprava                      2.200,-

12.1.2018        Výlet Toulcův Dvůr Myšky – program                     1.200,-

26.1.2018        Divadélko Koloběžka                                              2.200,-

7.2.2018          Klaun Pepíno                                                          2.500,-

8.2.2018          Výlet Jumppark - doprava                                       3.700,-

8.2.2018          Výlet Jumppark - vstup                                            4.800,-

15.3.2018        Divadélko Kos                                                          3.500,-

20.3.2018        Lezecká stěna Myšky                                               1.250,-

22.3.2018        Lezecká stěna Koťata                                               1.000,-

10.4.2018        Farma Miškovice                                                       1.230,-

20.4.2018        Brumla ve městě                                                              0,-

23.5.2018        Výlet Botanická zahrada – doprava                           3.800,-

23.5.2018        Výlet Botanická zahrada – program                           3.105,-

29.5.2018        Beachklub Ládví – doprava                                        3.800,-

29.5.2018        Beachklub Ládví – trenéři                                           1.200,-

29.5.2018        Beachklub Ládví – nanuky pro děti                               366,-

30.3.2018        Divadélko Koloběžka                                                  2.200,-

13.6.2018        Sférické kino                                                               2.585,-                     

13.6.2018        Knihy pro předškoláky                                                1.702,-

13.6.2018        Šerpy pro předškoláky                                                1.027,-

15.6.2018        Zahradní slavnost – olympiáda                                 12.017,-

19.6.2018        Výlet Zoopark Zelčín – doprava                                  3.800,-

19.6.2018        Výlet Zoopark Zelčín – program                                  7.098,-

Výdaje celkem                                                                                105.895,-

Zůstatek k 26.6.2018                                                                          3.880,-

 


(Zobrazit celou novinku......)

PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
06.06.2018 06:06

PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019:

 

Prosím rodiče, aby si aktuálně upravili platební příkaz na platbu za MŠ - viz seznamy na nástěnce v dané MŠ a lístečky s vyúčtováním za květen 2018.

Poslední platba na červen měla odcházet 3. 6. 2018. Prosím rodiče, aby platbu prováděli vždy v tom měsíci, na který se platí tj. na září – až 3. 9. 2018. V červenci a srpnu žádné částky neposílejte! (platby na prázdninový provoz v červenci jsou vybírány pouze hotově).

Dětem, které odchází 1. 9. 2018 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně. Dětem, které budou v příštím roce předškoláky, snižte částku o školné 800,-Poslední rok docházky se školné neplatí. Školné neplatí ani děti s odkladem školní docházky, těm se pouze zvedá stravné na vyšší částku. Spadají již věkově do skupiny školních dětí 7-10 let, tzn. ty děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2018 a 31. 8. 2019 – viz řád školní jídelny. Výši záloh prosím nijak neupravujte.

Děkuji

 

Voců Michaela

vedoucí školní jídelny

MŠ Čakovice II


(Zobrazit celou novinku......)

Umístění dětí na letní provoz v MŠ Miškovice od 2. 7. do 20. 7. 2018
29.05.2018 10:13

Všechny děti přihlášené na letní provoz jsou umístěny včetně náhradníků. 

Platba pouze hotově dle zveřejněných informací (informace znovu níže):

 v MŠ Třeboradice v úterý 5. 6. od 6,30 do 16,00

v MŠ Miškovice ve středu 6. 6. od 6,30 do 16,00

 

 

Informace k letnímu prázdninovému provozu 2018

 MŠ Čakovice II

 

Vážení rodiče,

letní provoz MŠ Čakovice II bude probíhat v budově MŠ Miškovice pro obě pracoviště
(MŠ Třeboradice + MŠ Miškovice) v době

od po 2. 7. do pá 20.7.2018

Celkový počet míst pro děti z obou pracovišť je 56, tj. 14 míst na třídu. Žádáme proto rodiče, aby prázdninový provoz využili pouze v případě, že nemají jinou možnost péče o dítě.

Dále bude MŠ Čakovice II uzavřena do 31.8.2018. V obou budovách budou probíhat úklidové práce, v Třeboradicích další rekonstrukce podlah v přízemí budovy.

Na vaše děti se budeme těšit opět v pondělí 3.9.2018.

 

Přihlášení dítěte:

proběhne formou zapsání na zápisový formulář, který je k dispozici na každé třídě u p. učitelky.

Přihlášky jsou závazné, poplatky za školné a stravné se platí v hotovosti předem u vedoucí školní jídelny p. Voců, dle níže uvedených termínů.

Výše poplatků za letní provoz:

  • školné                                     600,-    (3/4 z běžné měsíční částky)
  • stravné děti 3- 6  let              35,-/1 den
  • stravné děti 7-10 let              38,-/1 den

Omluvy posílejte na třídní mobily Miškovice 739448380 a Třeboradice 733527840. Školné se nevrací a platí v celé uvedené výši, ať je dítě přihlášeno na týden, dva či všechny tři. Stravné se neodhlašuje 1. den provozu, dále jen v případě nemoci apod., vždy po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Stravné je o prázdninách pouze celodenní. Přeplatky stravného za nemoc apod. budou vráceny hotově, a to ještě v prázdninovém provozu.

Termíny pro výběr poplatků na prázdninový provoz (POUZE HOTOVĚ):

  • úterý  5. 6.       6,30-16,00   v MŠ Třeboradice
  • středa 6. 6.      6,30-16,00   v MŠ Miškovice

 

V Praze dne 1.5.2018                                                                        …………………………………………

                                                                                                             ředitelka MŠ Čakovice II

 


(Zobrazit celou novinku......)

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019
28.05.2018 12:45

Mateřská škola Čakovice II

Slaviborské náměstí 21

Praha 9 – Třeboradice 196 00

 

 

Č.J.:ŘMŠ/2018

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2018/2019

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čakovice II, Slaviborské náměstí 21, Praha 9 – Třeboradice těmto uchazečům:

 

Podaných žádostí 102 – přijatých dětí 25

 

Děti přijaté do MŠ Třeboradice:                                        Děti přijaté do MŠ Miškovice:

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

2

Přijat/a

 

8

Přijat/a

3

Přijat/a

 

11

Přijat/a

5

Přijat/a

 

15

Přijat/a

37

Přijat/a

 

29

Přijat/a

42

Přijat/a

 

34

Přijat/a

47

Přijat/a

 

35

Přijat/a

51

Přijat/a

 

39

Přijat/a

80

Přijat/a

 

40

Přijat/a

99

Přijat/a

 

46

Přijat/a

 

 

 

48

Přijat/a

 

 

 

53

Přijat/a

 

 

 

57

Přijat/a

 

 

 

58

Přijat/a

 

 

 

64

Přijat/a

 

 

 

79

Přijat/a

 

 

 

86

Přijat/a

Žádám rodiče dětí přijatých do více školek, aby použili Zápisní lístek k vyjádření zájmu o preferovanou MŠ a doručili ho do MŠ do 4.6.2018

Informativní schůzka pro rodiče všech nově přijatých dětí se koná 19. 6. 2017 od 16.00 v budově školy MŠ Miškovice (Třeboradice se rekonstruují). Žádám rodiče o účast na schůzce bez dětí.

 

V Praze dne 28.5.2018                                                                           Iveta Kudrnová

                                                                                                          ředitelka MŠ Čakovice II

 

 


(Zobrazit celou novinku......)

Kroužek POHYBOVÉ HRÁTKY zrušen
08.05.2018 10:12

Vážení rodiče,

kroužek Pohybové hrátky v tomto školním roce již nebude probíhat. Platba ve výši 500,-Kč Vám bude vrácena.

Částku si můžete vyzvednout od středy 9.5. do pátku 11.5 v ranních hodinách u paní učitelky Terezky ve třídě Koťat.

Děkujeme za pochopení


(Zobrazit celou novinku......)

Roup dětský!
30.04.2018 17:21

Vážení rodiče,

v naší mateřské škole se vyskytlo parazitární onemocnění: roup dětský. Vzhledem k tomu, že je toto onemocnění velmi nakažlivé pečlivě, prosím, pozorujte Vaše děti. Pokud se nákaza vyskytne, okamžitě navštivte dětského lékaře a doporučujeme přeléčit celou rodinu.

Děkujeme všem za pochopení!


(Zobrazit celou novinku......)

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ V MŠ
26.04.2018 18:12

Milí rodiče,

srdečně Vás všechny zveme v pátek 27. dubna na opékání buřtů na zahrádce MŠ.

Oheň pro nás připraví pan Rychlý, zapálíme ho v 16.00 hodin, předpokládaný konec akce cca v 18.00 hodin.

Pro školkové děti zajistíme buřty a chléb. Ostatní strávníky prosíme, aby si donesli vlastní zásoby. K pití bude pro rodiče i děti zajištěn čaj.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.


(Zobrazit celou novinku......)

Uzavření Mš
24.04.2018 21:35

Dne 7.5.2018 bude MŠ z provozních důvodů uzavřena


(Zobrazit celou novinku......)

Jarní brigáda v mateřské škole
24.04.2018 21:33

Milí rodiče,

prosíme Vás o pomoc s jarním úklidem zahrady naší mateřské školy.

Pomoc nám můžete dle počasí a svých možností od středy 25.4. do pátku 27.4. od 13.00 do 17.00 hodin.

Cílem brigády je posbírání kamenů a klacků, vyhrabání drobných klacíků z trávy, ostříhání buxusů, vistárie, výhonků stromků a odvoz přebytečné hlíny.

Nářadí si můžete donést vlastní nebo zapůjčíme v MŠ.

Těšíme se na Vaši pomoc!


(Zobrazit celou novinku......)

Škola v přírodě v rodinném penzionu Šumavous
16.04.2018 16:02

Termín: 4.6. - 8.6.2018 Čas odjezdu: pondělí 4.6. v 8.00 hodin

Čas návratu: pátek 8.6. okolo 13.00 hodiny Celková cena: 3 100,- Kč

 

Částku ve výši 3100,- Kč uhraďte prosím nejpozději do 15. května 2018 převodem na účet MŠ 250110309/5500 . Stejným způsobem jako hradíte obědy děti, pod stejným VS, do poznámky uveďte jméno dítěte + ŠVP.

 

Na ŠVP paní učitelky Hana Vojtěchová (+ Štěpán 12 let a Lukáš 11 let) a Jana Bernathová (+ Elli 9 let) a paní školnice Martina Hufová jako noční služba.

Veškeré náklady za své vlastní děti si paní učitelky hradí samy.

Penzion Šumavous je rodinný penzion pro děti, který se nachází na Šumavě na okraji Vimperka. Součástí penzionu je dětské centrum, středisko ekologické výchovy a lesní školka.

 

Penzion je vybaven vnitřními hernami a dílničkou pro děti. Okolo penzionu je prostorná zahrada vybavená herními prvky pro děti předškolního věku a krytým nafukovacím bazénkem.

Součástí penzionu je také farmička, kde mohou děti vidět veverčáka, divoká prasata, kozy, andulky, morčátka a ovce.

Penzion je také obklopen prostorným lesem.

Kromě rozmanitého vnitřního i venkovního prostředí penzionu čeká také děti bohatý program:

* děti bude provázet příběh Víly Bezinky a čekat je plnění úkolů

* krmení zvířátek v okolí penzionu

* celodenní výlet do NC Srní, kde jsou umístěné výběhy s vlky s procházkou kolem řeky Vydry

* jízda na raftu na rybníku Kramata

 

Cena zahrnuje:

* ubytování

* stravování: 5x denně + pitný režim

* dopravu: tam a zpět

* celodenní výlet do NC Srní

* odměnu pro děti

 

Veškeré dokumenty k ŠVP Vám předají paní učitelky ve třídě Myšek

http://www.sumavous.cz

Seznam dětí přihlášených na ŠVP:

Baudyš Tomáš

Domorád Daniel

Drahoňovská Natálie

Dušková Jolana

Havelková Amálie

Hokrová Magdaléna

Jelínek Jan Tobiáš

Kocian Thomas

Kroh Oliver

Mestančíková Barbora

Petřík Jonáš

Polívková Lucie

Rezek Tomáš

Rychlý Matyáš

Slouka Jakub

Škarohlídová Elena

Šlesaríková Kristýna

Štrobl Jakub

Vodvárka Daniel

Vodvárka Jakub

Zubinová Jana


(Zobrazit celou novinku......)

Návštěva Centra ekologické výchovy Farma Miškovice
04.04.2018 11:03

V úterý 10.4. v dopoledních hodinách navštívíme s dětmi Centrum ekologické výchovy Farma Miškovice. Děti budou mít možnost osobního kontaktu s živými hospodářskými a domácími zvířaty. Bude nás čekat prohlídka farmy, výklad, krmení zvířátek a svezení na poníkovi.

S sebou děti potřebují: batůžek s pitím a dobrůtky pro zvířátka: suché pečivo, ovoce a zeleninu. Dobrůtky pro děti nepotřebujeme, svačinku budeme mít ve školce.

Program pro děti bude hrazen z fondu kultury 30,-Kč/dítě.

(V případě účasti všech 56 dětí tedy (1680,-Kč).


(Zobrazit celou novinku......)

DOCHÁZKA DO MŠ BĚHEM VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN ZŠ ČAKOVICE
22.03.2018 20:34

V čtvrtek 29.3.2018 jsou ve školách Velikonoční prázdniny. Provoz školky bude nepřerušen. Vzhledem ke včasnému naplánování spotřeby a nákupu potravin, nahlaste prosím přítomnost či nepřítomnost Vašeho dítěte paní učitelce na třídě.

Děkujeme za spolupráci :-)


(Zobrazit celou novinku......)

Velikonoční tvoření
22.03.2018 20:31

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, sourozence i kamarády dětí na „Velikonoční tvoření“ do MŠ, které se uskuteční v úterý 27.3. od 16.30 hodin.

Tvoření bude probíhat v obou třídách MŠ. Koťátka ve třídě Koťátek a Myšičky ve třídě Myšiček. Každé dítě si ve své třídě vytvoří 2 výrobky, které si odnese domů.

Cena tvoření je 50,-/Kč za každé tvořící dítě. Jedná se o částku pokrývající materiál zakoupený na tvoření.

Během tvoření bude pro rodiče připravená káva, pro děti čaj a pro všechny pečený beránek.

Prosíme každou rodinku o připravení nějaké dobrůtky pro ostatní (ovoce, zelenina, pečené slané i sladké dobrůtky, fantazii se meze nekladou).

Těšíme se na Vás :-)


(Zobrazit celou novinku......)

VÝLET NA HOROLEZECKOU STĚNU LETŇANY
19.03.2018 06:29

Myšičky v úterý 20.3. a Koťátka ve čtvrtek 22.3. vyrazí na polodenní výlet na lezeckou stěnu do Letňan.

Program je z kapacitních důvodů možný jen pro jednu třídu, proto nemohou jet obě třídy naší MŠ ve stejný termín.

 

Sraz dětí je do 8.00 hod. v MŠ. Odchod na MHD v 8.30 hod. Návrat na oběd.

 

S sebou děti potřebují: batůžek s dobře označeným pitím (barevná láhev nebo samolepka, aby si dítě své pití poznalo) a sportovní oblečení (tepláky + tričko s krátkým rukávem), na nohy sportovní obuv.

Holčičky by měly mít svázané vlásky, aby jim při lezení nepřekážely.

 

Nedávejte prosím dětem žádné jídlo ani dobroty. Dopolední svačinku budou mít ve školce. S sebou ze školky povezeme jablíčka, která děti dostanou po skončení lezení. Na oběd se vrátíme zpět do MŠ.

 

Výlet budeme hradit z fondu kultury:

Doprava – zdarma, využijeme MHD

Cena lezení 50 Kč/dítě

V případě účasti všech 56 dětí, celková cena 2800 Kč


(Zobrazit celou novinku......)

ZÁSTUP PO DOBU NEMOCI
13.03.2018 05:39

Vážení rodiče,

od pondělí 12. března 2018 bude s dětmi ve třídě Koťat pracovat po dobu delší nepřítomnosti paní učitelky Terezy Kubánkové zastupující paní učitelka Eliška Kostková.


(Zobrazit celou novinku......)

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Čakovice II pro školní rok 2018-2019
12.03.2018 18:04

Ředitelka Mateřské školy Čakovice II stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let. Dle § 34 odst.3 jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které nejpozději před 1. 9. 2017 dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy a děti s odkladem povinné školní docházky.

Děti budou přijímány při splnění dvou základních kritérií, a to:

1) Bydliště na území MČ Praha – Čakovice

2) Přijímat se budou děti od nejstarších po nejmladší

Přijímací řízení pro rok 2018/2019 nebude bodováno.

Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku až do výše naplnění kapacity MŠ. Podle §36 a § 38 zákona č.500/2004 Sb. Správního řádu, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do svého spisu.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na webových stránkách mateřské školy dne 28.5.2018. Všichni zákonní zástupci jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

V Praze dne 12. 3. 2018

 Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II


(Zobrazit celou novinku......)

Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II pro rok 2018-2019
12.03.2018 17:55

Zápis, tj. podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhne

v budově MŠ Třeboradice pro obě pracoviště ( Miškovice, Třeboradice) ve dnech:

 

st. 2. 5. 2018 08.00 – 14.00

čt.3. 5. 2017 14.00 – 18.00

K přijímacímu řízení je možné využít rezervační zařízení na stránkách www.mstreboradice, kde si zarezervujete čas pro návštěvu MŠ (platí i pro miškovické žadatele).

S sebou rodiče přinesou: - vyplněnou přihlášku

- evidenční list potvrzený dětským pediatrem

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

- další důležité dokumenty pro přijetí jejich dítěte do MŠ

 

 

Přihlášku, Evidenční list a Zápisový lístek získají zákonní zástupci buď v tištěné podobě v obou budovách MŠ nebo v elektronické podobě na http://skolky.cakovice.cz/ a www.mstreboradice.cz

Zápisový lístek slouží zákonným zástupcům dětí, které jsou přijaty do více než jedné mateřské školy k vyjádření rozhodnutí, kterou mateřskou školu si vybrali. Své rozhodnutí zaznamenají zákonní zástupci na Zápisový lístek a ten odevzdají v konkrétní MŠ do 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným zákonným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz.§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).

Výjimkou jsou děti v posledním roce před vstupem do základní školy, pro které je předškolní docházka povinná.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, s právem pobytu na území České republiky (s trvalým pobytem,

povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dní), pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Upozorňujeme na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

O umístění dětí do jednotlivých tříd a pracovišť rozhoduje ředitelka MŠ.

Ředitelka MŠ Čakovice II žádá všechny zákonné zástupce dětí, aby si důkladně prostudovali Kritéria pro přijetí dětí do jednotlivých mateřských škol a zvolili to zařízení, které nejlépe vyhovuje jejich požadavkům na péči o dítě.

V Praze dne 8. 3. 2018

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II


(Zobrazit celou novinku......)

INFEKČNÍ MONONUKLEÓZA V MŠ
08.03.2018 07:22

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že se v MŠ vyskytuje INFEKČNÍ MONONUKLEÓZA.

Zatím je nahlášen pouze jeden případ.

 

Mezi typické příznaky, kterými se projevuje infekční mononukleóza, patří únava, bolest v krku, zvětšené uzliny a vysoké horečky. K potvrzení nemoci jsou nutné krevní testy.

Pokud bude u Vašeho dítěte potvrzeno toto onemocnění, prosím, informujte nás o tom.

Děti v MŠ budou poučeny o zvýšeném hygienickém režimu.

Děkujeme za spolupráci.


(Zobrazit celou novinku......)

SPÁLOVÁ ANGÍNA V MŠ
08.03.2018 07:21

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že se v MŠ vyskytlo infekční onemocnění SPÁLOVÁ ANGÍNA.

Prosíme, věnujte pozornost příznakům u Vašich dětí. SPÁLOVÁ ANGÍNA začíná jako běžná angína, vysoké teploty, bolest v krku, zimnice, únava, malátnost. Později se objeví červená vyrážka – nejčastěji v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen a na bocích.

Pokud bude u Vašeho dítěte potvrzeno toto onemocnění, prosíme, informujte nás o tom.

Děti v MŠ budou poučeny o zvýšeném hygienickém režimu.

Děkujeme za spolupráci.


(Zobrazit celou novinku......)

Kroužek pohybových hrátek
25.02.2018 18:52

Z důvodu nemoci paní učitelky Terezy Kubánkové je do odvolání zrušen kroužek pohybových hrátek. Děkujeme za pochopení.


(Zobrazit celou novinku......)

Noviny
1 | 2 | 3