Novinky
Novinky
Informace k letnímu prázdninovému provozu 2020 MŠ Čakovice II
22.05.2020 13:28

Vážení rodiče,

letní provoz MŠ Čakovice II bude probíhat v obou budovách (pro Miškovické děti v MŠ Miškovice, pro Třeboradické děti v MŠ Třeboradice) v době

od st. 1. 7. do pá 24. 7. 2020

Počet míst pro děti není omezený, podpis přihlášky je závazný.

V ostatních dnech budou obě pracoviště MŠ Čakovice II uzavřena do 1.9.2020. V obou budovách budou probíhat úklidové práce, v Třeboradicích souběžně s provozem proběhne rekonstrukce stropů na třídách. Třeboradický provoz bude v co největší míře probíhat na zahradě školky.

Na Vaše děti se budeme těšit po prázdninách v úterý 1.9.2020.

 

Přihlášení dítěte k letnímu provozu:

proběhne formou podepsání závazné přihlášky, která bude k dispozici při předávání dítěte do MŠ od 22.5. do 4.6.2020

Přihlášky jsou závazné, poplatky za školné a stravné vám strhneme z dosavadních přeplatků, popřípadě Vás požádáme o doplatek na účet dle konkrétně určené částky.

Přesné částky rozešle podle potřeby p. Voců emailem společně s pokyny k doplacení.

 

Výše poplatků za letní provoz:

 • školné                                     600,-    (3/4 z běžné měsíční částky)
 • stravné děti 3- 6  let               40,-/1 den
 • stravné děti 7-10 let              43-/1 den

Omluvy během letního provozu posílejte na třídní mobily Miškovice 739448380 a Třeboradice 733527840.

Školné se nevrací a platí se v celé uvedené výši, ať je dítě přihlášeno na týden, dva či všechny tři. Stravné se neodhlašuje 1. den provozu, dále jen v případě nemoci apod., vždy po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Stravné je o prázdninách pouze celodenní. Přeplatky stravného za nemoc apod. budou vráceny společně s ostatními přeplatky za 1.polol. na vaše účty.

 

V případě dotazů kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny:

M.Voců 727  837 200, email: michaela.vocu@seznam.cz  nebo ředitelku

I.Kudrnová 737 391 355, email: ms.cako2@seznam.cz

                                                                                                

V Praze dne 21.5.2020     

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II                                                                    


(Zobrazit celou novinku......)

Upřesnění pro provoz MŠ Čakovice II, Miškovice od 18.5.2020
15.05.2020 10:09

Vážení rodiče,

školka je uklizená, vydezinfikovaná a připravena pro Vaše děti. V zásobě máme dostatek čistících a desinfekčních prostředků a gelů.

 • Provoz školky se momentálně obnovuje s částečným omezením - při další změně v personálním obsazení se může doba provozu ještě aktuálně změnit
 • Provoz v Myškách:  7.00 – 15.00
 • Provoz v Koťatech: 7.00 – 17.00
 • Do MŠ budou přijímány výhradně děti úplně zdravé – bez výjimek
 • V první den příchodu předáte do MŠ Čestné prohlášení o stavu dítěte, bez něj nelze dítě přijmout
 • Rodiče nebudou mít přístup do budovy ani na zahradu - předají své dítě u dveří do budovy  pověřené osobě (školnici), dítěti před vstupem do MŠ vydesinfikují ruce
 • Při předávání dítěte rodiče musí používat roušku. Děti v MŠ roušku nosit nemusí, proto si ji rodiče po předání dítěte odnesou (pro školku je to kontaminovaný odpad). Při příchodu i odchodu počítejte s větší časovou rezervou - předávání dětí bude chvíli trvat. Při čekání před školkou jsou rodiče povinni dodržovat odstup 2m od sebe.
 • V MŠ budou děti používat jednorázové ručníky, nebudou si čistit zuby, nádobí i jídlo jim budou podávat p. kuchařky, ev. učitelky v rukavicích
 • Program bude probíhat v co největší míře venku na zahradě - počítejte s tím při oblékání aktuálně každý den
 • Do MŠ je zakázáno nosit a používat vlastní hračky, kola a koloběžky. Pro dopravu do MŠ je možno před budovou zaparkovat u zábradlí s vlastním zámečkem
 • Vyzvedávání dětí v poledne 12.30 – 12.45 u dveří do budovy
 • Vyzvedávání Myšek odpoledne od 14.45 – 15.00 u branky na zahradu, děti budou venku
 • Vyzvedávání Koťat odpoledne od 15.00 - 17.00 u branky na zahradu – děti budou venku

                                                            PROSÍME O DOCHVILNOST!

 • Doporučujeme vybavit děti každý den batůžkem  s aktuálním oblečením a vlastní lahvičkou – označenou, na pití (prosíme pouze vodu)
 • Stojany s oblečením z března budou k dispozici venku u vchodu do budovy, abyste si mohli odnést zimní oblečení a boty

 

Věřím, že i při zachování všech pravidel si pobyt v MŠ užijeme a navíc neohrozíme sebe ani nikoho jiného na zdraví.

Těšíme se na vás


(Zobrazit celou novinku......)

Zjišťování docházky do MŠ v případě znovuotevření
05.05.2020 21:26

Vážení rodiče,

podle aktuálních informací a po dohodě se zřizovatelem předběžně zvažujeme znovuotevření MŠ od 18.5.2020. Avšak toto není potvrzený termín.

V tuto chvíli Vás prosíme o spolupráci, dejte nám vědět prostřednictvím emailu ms.cako2@seznam.cz

1) Zda v případě znovuotevření od 18.5.2020 bude Vaše dítě MŠ navštěvovat nebo do MŠ nadále docházet nebude (zvláště děti s oslabenou imunitou nebo děti, které jsou ve společné domácnosti s rizikovou skupinou obyvatel).

2) Zda budete mít zájem o umístění Vašeho dítěte do letního provozu od 1.7. do 24.7.2020.

Počet dětí v MŠ po znovuotevření nebude omezen. Docházka dětí do MŠ je dobrovolná - dle rozhodnutí zákonných zástupců. Do školky budou striktně přijímány pouze 100% zdravé děti a u každého podezření na rýmu, kašel apod. bude vyžadováno lékařské potvrzení.

Ke "znovu nástupu" žádáme o vyplnění Čestného prohlášení zákonného zástupce o stavu dítěte a odevzdání při předávání dítěte. Bez něj nemůže být dítě do MŠ přijato (viz. příloha).

Školné za květen bude účtováno poměrnou částí ode dne, kdy bude MŠ otevřena. Za červen se již bude vybírat v plné výši.

V nejbližším termínu vás seznámíme, jak budou probíhat organizační a hygienická opatření.

Děkujeme za spolupráci a rychlé odpovědi.

Těšíme se na opětovné setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Kolektiv MŠ Miškovice

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ


Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
...............................................................................................................................
datum narození ...............................................................................................................................
trvale bytem: …......................................................….......................................................................


1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)


2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti mého dítěte na vzdělávacích aktivitách.


V.....................................
Dne................................

...............................................................................................

Podpis zákonného zástupce nezletilého dítěte

 

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.


(Zobrazit celou novinku......)

INFORMACE K PROVOZU MŠ
30.04.2020 18:51

Vážení rodiče,

v současné době probíhá jednání ohledně termínu a podmínek znovuotevření MŠ. Jakmile bude datum otevření definitivně rozhodnuto, budeme Vás informovat.    

Milí rodiče, víme, že je pro Vás tato situace velmi obtížná a komplikováná, buďte prosím trpěliví.

Děkujeme kolektiv MŠ Miškovice

 


(Zobrazit celou novinku......)

Zrušení plateb stravného a školného, pokyny pro další školní rok 2020-2021
16.04.2020 11:27

ZRUŠENÍ PLATEB STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO – IHNED!

 

Vážení rodiče, vzhledem k pokračujícímu uzavření našich mateřských škol vás žádáme, abyste si všichni zrušili nebo pozastavili platební příkazy na platby do MŠ pro tento školní rok.

Před zrušením si uložte šablonu platby s číslem účtu MŠ a variabilním symbolem, dále jen VS. Výše záloh budou od září nové, a to dle zvýšení stravného od 1. 5. 2020.

Většina rodičů poslala zálohy i v dubnu a na kontech dětí jsou přeplatky. Školné v březnu bylo počítáno pouze poloviční, a to 400,-. V měsíci dubnu 0,-. Další měsíce jsou zatím nejisté a budeme vás informovat, jakmile dojde ke změnám.

Pokud by došlo k otevření školek, tak i po zvýšení stravného budou mít děti dostatečná konta k pokrytí částek. Přeplatky stravného a mimořádně i školného se budou vracet dle řádu ŠJ.

 

POKYNY PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Prosíme rodiče, aby platby záloh prováděli vždy v tom měsíci, na který se platí
tj. na září – až 3. 9. 2020. V červenci a srpnu žádné částky neposílejte! Platby
na prázdninový provoz v červenci (pokud se uskuteční) budou vybírány buď hotově anebo se použijí přeplatky za druhé pololetí.

Od 3. 9. 2020 si prosím založte příkazy nové. VS všem dětem v dané MŠ zůstává stejný. Dětem, které odchází v září 2020 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně. Dětem, které budou v příštím roce předškoláky (děti, které dovrší 5 - ti let do 31. 8. 2020 včetně), neposílejte již zálohu se školným, ale pouze na stravné. Školné neplatí děti poslední rok docházky a děti s odkladem školní docházky. Dětem s odkladem školní docházky se zvedá stravné na vyšší částku. Spadají již věkově do skupiny školních dětí 7-10 let, tzn. ty děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2020 a 31. 8. 2021 – viz řád školní jídelny. Výši záloh prosím nijak nezaokrouhlujte a příkaz zadávejte pouze 3. den v měsíci, ne dříve, ne později a vždy s VS.

V případě jakéhokoliv dotazu, např. k výši záloh, VS apod., prosím kontaktujte vedoucí jídelny: michaela.vocu@seznam.cz

 

 

 

stravné + školné

pouze stravné

 

děti 3 – 5 let

1680,-

 

 

děti 5 – 6 let

 

880,-

 

děti 7 let

 

950,-

 

 

 

Nově přijaté děti dostanou předpis k platbě včetně svého VS a dalších informací na schůzce nových rodičů, ta bude upřesněna dle epidemiologické situace.

 

Děkujeme

Kudrnová Iveta                                                                     Voců Michaela

ředitelka MŠ                                                                         vedoucí školní jídelny


(Zobrazit celou novinku......)

Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II pro rok 2020-2021
09.04.2020 20:26

Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II pro rok 2020 – 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci s vyhlášeným Nouzovým stavem se mění způsob přijímacího řízení do naší MŠ. Prosím o pozorné pročtení změn.

MŠ Čakovice II připravila distanční přijímací řízení pro všechny zájemce o naší mateřskou školku. Ve výjimečných případech je možnost uskutečnit zápis prezenční formou (osobní návštěva). Veškeré informace k přijímacímu řízení velmi pozorně pročtěte a zároveň shlédněte instrukční videa na adrese:

https://zapis-do-materske-skoly.webnode.cz/

Webová stránka je již přístupná. Rezervační systém pro prezenční i distanční zápis bude spuštěn 14. 4. 2020 od 8.00. Přihlašování bude ukončeno dne 6. 5. 2020 ve 12.00.  

 

Jaké dokumenty, jakým způsobem a do kdy doručit do MŠ Čakovice II

Distanční zápis:

 1. Přihlášku dítěte
 2. Vyplněný Evidenční list - ten musí obsahovat potvrzení a razítko od lékaře, které je možno v momentální situaci nahradit Čestným prohlášením rodičů (viz. vzor) a kopií očkovacího průkazu (někteří pediatři nemají problém zaslat vyjádření o zdravotním stavu dítěte, které můžete přiložit a  v tom případě není nutné prohlášení a kopie očkovacího průkazu). Tato povinnost se netýká dětí, které budou plnit povinnost předškolního vzdělávání.
 3. Kopii rodného listu

Upozornění MŠMT: pokud ředitelka MŠ zjistí, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, či vyskytne - li se jiná nejasnost, musí rodič kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. V případě přijetí dítěte do MŠ Čakovice II bude jeho zákonný zástupce povinný dodatečně předložit doplněný evidenční list o záznamy pediatra a to nejpozději do 31.8.2020.

4. Místo trvalého pobytu u spádových dětí ověří ředitelka MŠ na Obecním úřadě MČ Praha – Čakovice ( na matrice) 

Dokumenty nutno zaslat s časovým předstihem, nejpozději do 4.5.2020, zasílejte buď e-mailem na adresu: mscakovice@gmail.com nebo poštou.

 

Vážení rodiče,

v den zápisu je důležité, abyste měli před sebou připraveny veškeré výše uvedené dokumenty, které jste odesílali do MŠ, tzn. pokud jste je odesílali emailem, připravte si originály, pokud poštou, je třeba mít kopie. Pro rozhovor prosíme vybrat místo, kde budete moci 5-10 minut nerušeně hovořit, abychom si správně rozuměli.

V rámci distančního zápisu je možné uskutečnit jedním pohovorem zápis do všech MŠ v Čakovicích, s určením preferencí školy, do které chcete přijmout dítě přednostně. V případě přijetí do více škol žádám rodiče dětí, aby co nejrychleji dodali zápisové lístky  do jednotlivých MŠ a zároveň poštou nebo emailem odhlásili své dítě ve školce, kam nebude docházet.

Ostatní organizace přijímacího řízení bude probíhat stejně jako v minulých letech.

Termíny přijímacího řízení do MŠ Čakovice II:

 

St   13.5.        distanční = 11.00 – 15.00              prezenční = 15.30 – 17.00

Čt   14.5.        distanční =  8.00 – 12.00              prezenční = 13.00 – 14.00

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení proběhne v týdnu 15. – 19.6.2020

 

V Praze dne 8.4.2020

 

Kudrnová Iveta

ředitelka MŠ Čakovice II

 


(Zobrazit celou novinku......)

Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II
26.03.2020 18:31

Informace k přijímacímu řízení do MŠ Čakovice II

Vážení rodiče,

vzhledem k závažné situaci spojené s nákazou koronavirem žádám, abyste

průběžně sledovali informace k přijímacímu řízení do MŠ. Dnešní Vyhlášení přijímacího řízení a zveřejnění Kritérií je pouze informativní, dle dalšího vývoje se mohou termíny a časy měnit či upravovat.

Pokud se v legislativě nic nezmění, další upřesnění je plánováno na 17.4.2020, což by měl být zároveň termín pro spuštění rezervačního systému.

 

Vyhlášení přijímacího řízení do Mateřské školy Čakovice II pro rok 2020 – 2021

Zápis, tj. podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání proběhne v budově MŠ Třeboradice pro obě pracoviště (Miškovice, Třeboradice) ve dnech:

St 6. 5. 2020  11.00 – 17.00

Čt 7. 5. 2020  8.00 – 13.30

K přijímacímu řízení je možné využít rezervační zařízení na stránkách www.mstreboradice, kde si zarezervujete čas pro návštěvu MŠ (platí i pro miškovické žadatele). Registrační systém bude k dispozici od 17.4.2020. Neregistrovaní žadatelé budou přijati dle kapacitních možností v mezičasech mezi objednanými.

S sebou zákonní zástupci přinesou:    

 • vyplněnou přihlášku
 • evidenční list potvrzený dětským pediatrem
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • další důležité dokumenty pro přijetí jejich dítěte do MŠ dle úvahy zákonných zástupců

Přihlášku, Evidenční list a Zápisový lístek získají zákonní zástupci v elektronické podobě na http://skolky.cakovice.cz/ od 1.4.2020.

Zápisový lístek slouží zákonným zástupcům dětí, které jsou přijaty do více než jedné mateřské školy k vyjádření rozhodnutí, kterou mateřskou školu si vybrali. Své rozhodnutí zaznamenají zákonní zástupci na Zápisový lístek a ten odevzdají v konkrétní MŠ do 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Upozorňujeme rodiče dětí v posledním roce před vstupem do základní školy, že není třeba podávat přihlášku na všechny školky, ale stačí se rozhodnout pouze pro jednu z nich a na ní podat přihlášku. Tito předškoláci musí být ze zákona přijati v každém případě.

Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným zákonným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz.§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).

Výjimkou jsou děti v posledním roce před vstupem do základní školy, pro které je předškolní docházka povinná.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ustanovením § 20 školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, s právem pobytu na území České republiky (s trvalým pobytem, povolením k dlouhodobému pobytu nebo vízem s délkou pobytu nad 90 dní), pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

Upozorňujeme na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

O umístění dětí do jednotlivých tříd a pracovišť rozhoduje ředitelka MŠ.

Ředitelka MŠ Čakovice II žádá všechny zákonné zástupce dětí, aby si důkladně prostudovali Kritéria pro přijetí dětí do jednotlivých mateřských škol a zvolili to zařízení, které nejlépe vyhovuje jejich požadavkům na péči o dítě.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Čakovice II pro školní rok 2020 – 2021

Ředitelka Mateřské školy Čakovice II stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let. Dle § 34 odst.3 jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, které nejpozději před 1. 9. 2020 dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy a děti s odkladem povinné školní docházky.

Děti budou přijímány při splnění dvou základních kritérií, a to:

 1. Bydliště na území MČ Praha – Čakovice
 2. Přijímat se budou děti od nejstarších po nejmladší

Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku až do výše naplnění kapacity MŠ. Podle §36 a § 38 zákona č.500/2004 Sb. Správního řádu, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do svého spisu.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na vývěsce MŠ a na webových stránkách mateřské školy do 30 dnů od přijímacího řízení. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné Rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

Žádáme zákonné zástupce, aby Zápisový lístek odevzdali v konkrétní MŠ do 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

 

V Praze dne 25. 3. 2020                                                               

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II

 

 

 

 

 

 


(Zobrazit celou novinku......)

ZRUŠENÍ ŠVP A VŠECH PLÁNOVANÝCH AKCÍ V MŠ
25.03.2020 11:26

Vážení rodiče,

vzhledem k současné  epidemiologické situaci ruší naše MŠ Miškovice plánovanou "Školu v přírodě", veškeré plánované akce (výlety, divadélka, akce s rodiči) a kroužek gymnastiky.

Rodičům, kteří již ŠVP uhradili, bude částka v nejbližší době zaslána zpět na účet. Poměrné částky za fond kultury a za kroužek gymnastiky Vám budou vyúčovány a vráceny v měsíci červnu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem hodně zdraví, sil a optimismu ke zvládnutí této situace.

Kolektiv MŠ Miškovice

 

 

 


(Zobrazit celou novinku......)

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO OD 1. 5. 2020
27.02.2020 09:06

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO

       
             

Vážení rodiče,

         
             

vzhledem k neustálému nárůstu cen potravin

     

jsme nuceni zdražit stravné, a to od 1. 5. 2020.

     

Výše stravného se řídí aktuálně platnou vyhláškou

   

o školním stravování č. 107/2005 Sb.

     

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

       
             

 

3 - 6 let současná cena

3 - 6 let nová cena

7 let (děti s odkladem školní docházky) současná cena

7 let nová cena

   

přesnídávka

     9,00 Kč

    9,00 Kč

         10,00 Kč

  10,00 Kč

   

oběd

  20,00 Kč

  24,00 Kč

         22,00 Kč

  26,00 Kč

   

svačina

     6,00 Kč

    7,00 Kč

           6,00 Kč

     7,00 Kč

   

celková cena

  35,00 Kč

  40,00 Kč

         38,00 Kč

  43,00 Kč

   
             

Zálohy si neupravujte, ponechte je ve stejné výši jako nyní!!!

 

Všichni máte přeplatky stravného a ty navýšení na dva měsíce pokryjí.

Zvýšení záloh budeme požadovat až od 1. 9. 2020.

   

Výši nových záloh zveřejníme během června.

     

Při jakémkoliv dotazu mne kontaktujte.

     
             
             

Voců Michaela

 

Kudrnová Iveta

   

vedoucí školní jídelny

 

ředitelka MŠ

     

MŠ Čakovice II

         

email: michaela.vocu@seznam.cz

       

tel.: 727837200

         

 


(Zobrazit celou novinku......)

Noviny