Novinky
Novinky
CVIČENÍ V ČAKOVICKÉ SOKOLOVNĚ MYŠKY
25.09.2018 22:45

Vážení rodiče,

v měsíci říjnu budeme jezdit s dětmi ze třídy Myšek cvičit do čakovické sokolovny.

Termíny cvičení:

5.10.

9.10

19.10.

26.10.

Dopravovat se budeme MHD. Cvičení v sokolovně bude probíhat v dopoledních hodinách od 10.00 do 11.00 hodin, pod vedením paní učitelek z MŠ.

Na cvičení budou děti potřebovat: batůžek s pitím, tepláky, tričko s krátkým rukávem a sportovní obuv se světlou podrážkou (např. jarmilky).

Pronájem sokolovny ve výši 230,-Kč/hod. bude hrazen z fondu kultury.

Děkujeme za spolupráci.


(Zobrazit celou novinku......)

FOND KULTURY
13.09.2018 14:12

Vážení rodiče,

 

prosíme Vás o úhradu příspěvku na kulturu. Výše příspěvku byla odsouhlasena na třídních schůzkách pro školní rok 2018/2019 ve výši  1000,- Kč/pololetí/dítě. Částku prosím uhraďte do 30.9.2018.

 

Platbu na kulturu provádějte převodem:

Číslo bankovního účtu: 1194947036/3030

Částka: 1000,- Kč

Poznámka pro příjemce: jméno dítěte

 

Fond kultury spravuje na základě odhlasování na třídních schůzkách pí. Polívková (maminka Lucinky Polívkové ze třídy Myšiček).

 

Z účtu se budou hradit: výlety, kultura (divadla, výstavy, exkurze, hudební pořady, sportovní programy, akce, atd.) 

 

Na konci školního roku bude na nástěnkách i stránkách MŠ vyvěšené vyúčtování Fondu kultury + v průběhu roku jsou uváděny ceny u jednotlivých akcí na nástěnce.


(Zobrazit celou novinku......)

Předpis plateb pro nové děti od 9-2018
21.08.2018 14:58

Prosím rodiče dětí, přijatých do MŠ Čakovice II, kteří nebyli v červnu na schůzce nových rodičů, ani si doposud nevyzvedli školní dokumenty, včetně předpisu pro platbu stravného a školného, aby mne co nejdříve kontaktovali. To se týká i dodatečně přijatých dětí.

Email: michaela.vocu@seznam.cz nebo mobil: 727 837 200

Dle řádu školní jídelny musí být provedena platba 3. den v měsíci, což je v září 3. 9. Potřebujete k tomu předpis k platbě, svůj variabilní symbol a dále pro stravování i vyplnit přihlášku ke stravování a tím odsouhlasit řád školní jídelny.

Přímo v pondělí 3. 9. budu v MŠ Třeboradice, Slaviborské nám. 21. 

                                                                                

                                                                                     Děkuji

                                                                                     Voců Michaela, vedoucí školní jídelny              


(Zobrazit celou novinku......)

PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
06.06.2018 06:06

PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019:

 

Prosím rodiče, aby si aktuálně upravili platební příkaz na platbu za MŠ - viz seznamy na nástěnce v dané MŠ a lístečky s vyúčtováním za květen 2018.

Poslední platba na červen měla odcházet 3. 6. 2018. Prosím rodiče, aby platbu prováděli vždy v tom měsíci, na který se platí tj. na září – až 3. 9. 2018. V červenci a srpnu žádné částky neposílejte! (platby na prázdninový provoz v červenci jsou vybírány pouze hotově).

Dětem, které odchází 1. 9. 2018 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně. Dětem, které budou v příštím roce předškoláky, snižte částku o školné 800,-Poslední rok docházky se školné neplatí. Školné neplatí ani děti s odkladem školní docházky, těm se pouze zvedá stravné na vyšší částku. Spadají již věkově do skupiny školních dětí 7-10 let, tzn. ty děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2018 a 31. 8. 2019 – viz řád školní jídelny. Výši záloh prosím nijak neupravujte.

Děkuji

 

Voců Michaela

vedoucí školní jídelny

MŠ Čakovice II


(Zobrazit celou novinku......)

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019
28.05.2018 12:45

Mateřská škola Čakovice II

Slaviborské náměstí 21

Praha 9 – Třeboradice 196 00

 

 

Č.J.:ŘMŠ/2018

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2018/2019

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čakovice II, Slaviborské náměstí 21, Praha 9 – Třeboradice těmto uchazečům:

 

Podaných žádostí 102 – přijatých dětí 25

 

Děti přijaté do MŠ Třeboradice:                                        Děti přijaté do MŠ Miškovice:

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

2

Přijat/a

 

8

Přijat/a

3

Přijat/a

 

11

Přijat/a

5

Přijat/a

 

15

Přijat/a

37

Přijat/a

 

29

Přijat/a

42

Přijat/a

 

34

Přijat/a

47

Přijat/a

 

35

Přijat/a

51

Přijat/a

 

39

Přijat/a

80

Přijat/a

 

40

Přijat/a

99

Přijat/a

 

46

Přijat/a

 

 

 

48

Přijat/a

 

 

 

53

Přijat/a

 

 

 

57

Přijat/a

 

 

 

58

Přijat/a

 

 

 

64

Přijat/a

 

 

 

79

Přijat/a

 

 

 

86

Přijat/a

Žádám rodiče dětí přijatých do více školek, aby použili Zápisní lístek k vyjádření zájmu o preferovanou MŠ a doručili ho do MŠ do 4.6.2018

Informativní schůzka pro rodiče všech nově přijatých dětí se koná 19. 6. 2017 od 16.00 v budově školy MŠ Miškovice (Třeboradice se rekonstruují). Žádám rodiče o účast na schůzce bez dětí.

 

V Praze dne 28.5.2018                                                                           Iveta Kudrnová

                                                                                                          ředitelka MŠ Čakovice II

 

 


(Zobrazit celou novinku......)

Noviny