Novinky
Novinky
FOND KULTURY
09.09.2020 17:22

Vážení rodiče,

prosíme Vás o úhradu příspěvku na kulturu. Výše příspěvku byla odsouhlasena na třídních schůzkách pro školní rok 2020/2021 ve výši  1000,- Kč/ pololetí/dítě. Částku uhraďte do konce měsíce září.

 

Platbu na kulturu provádějte převodem:

Číslo bankovního účtu: 4113306063/0800

Částka: 1000,- Kč

Poznámka pro příjemce: jméno dítěte

 

Fond kultury spravuje na základě odhlasování na třídních schůzkách pí. Lončáková (maminka Adámka Lončáka ze třídy Myšek).

Z účtu se budou hradit: výlety, kultura (divadla, výstavy, exkurze, hudební pořady, sportovní programy, akce, atd.) 

Na konci školního roku bude na nástěnkách i stránkách MŠ vyvěšené vyúčtování Fondu kultury.

Děkujeme za spolupráci


(Zobrazit celou novinku......)

PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021
01.09.2020 07:35

PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Prosím rodiče, aby si aktuálně upravili platební příkazy na platbu záloh na stravné a školné - viz seznamy na nástěnce stravování v MŠ (výše záloh i VS). Školné neplatí děti poslední rok docházky a s odkladem školní docházky. 

Výši záloh prosím nijak neupravujte a příkaz zadávejte pouze 3. den v měsíci, ne dříve, ne později a vždy s vaším variabilním symbolem. Plaťte prosím pouze na daný měsíc, tj. na září až 3. 9. 2020 atd. Trvalý příkaz zadejte od 3. 9. 2020 do 3. 6. 2021. Výše záloh se zvedla vzhledem ke zdražení stravného od 1. 5. 2020.

V případě nejasností ohledně částky, VS apod. mi pište na email: michaela.vocu@seznam.cz

Děkuji, Voců Michaela, vedoucí školní jídelny, MŠ Čakovice II

 


(Zobrazit celou novinku......)

POKYNY K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.9.2020
31.08.2020 17:50

Vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda a nás zítra čeká další začátek školního roku. Školka je nachystaná a paní učitelky se těší na Vaše děti. V souvislosti s celostátním problémem s Coronavirem Vás prosíme o spolupráci a dodržování následujících opatření:

  • Dospělí si budou desinfikovat ruce při příchodu do budovy školky
  • V prostorách školky se rodiče budou pohybovat pouze s rouškou
  • V rámci adaptace je možné vstupovat do třídy, ale prosíme o rozumné zhodnocení aktuální situace s dítětem a pobyt ve třídě zbytečně neprodlužovat
  • Pro děti se do odvolání ruší čištění zoubků po obědě a nošení plyšáků a vlastních hraček do školky
  • Do školky přijímáme pouze zdravé děti, při každém projevu virového onemocnění budou paní učitelky ze zákona požadovat potvrzení od lékaře, že je dítě neinfekční a může do kolektivu, týká se i alergického kašle apod.
  • Sledujte prosím další aktuální informace na stránkách školy, budeme reagovat na změny v situaci.

Věříme, že i přes stanovená opatření si pobyt ve školce s dětmi užijeme a Coronavir mezi sebe nepustíme.

 

V Praze dne 31.8.2020

 

Kudrnová Iveta                                                                           

ředitelka MŠ Čakovice II


(Zobrazit celou novinku......)

Zrušení plateb stravného a školného, pokyny pro další školní rok 2020-2021
16.04.2020 11:27

ZRUŠENÍ PLATEB STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO – IHNED!

 

Vážení rodiče, vzhledem k pokračujícímu uzavření našich mateřských škol vás žádáme, abyste si všichni zrušili nebo pozastavili platební příkazy na platby do MŠ pro tento školní rok.

Před zrušením si uložte šablonu platby s číslem účtu MŠ a variabilním symbolem, dále jen VS. Výše záloh budou od září nové, a to dle zvýšení stravného od 1. 5. 2020.

Většina rodičů poslala zálohy i v dubnu a na kontech dětí jsou přeplatky. Školné v březnu bylo počítáno pouze poloviční, a to 400,-. V měsíci dubnu 0,-. Další měsíce jsou zatím nejisté a budeme vás informovat, jakmile dojde ke změnám.

Pokud by došlo k otevření školek, tak i po zvýšení stravného budou mít děti dostatečná konta k pokrytí částek. Přeplatky stravného a mimořádně i školného se budou vracet dle řádu ŠJ.

 

POKYNY PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Prosíme rodiče, aby platby záloh prováděli vždy v tom měsíci, na který se platí
tj. na září – až 3. 9. 2020. V červenci a srpnu žádné částky neposílejte! Platby
na prázdninový provoz v červenci (pokud se uskuteční) budou vybírány buď hotově anebo se použijí přeplatky za druhé pololetí.

Od 3. 9. 2020 si prosím založte příkazy nové. VS všem dětem v dané MŠ zůstává stejný. Dětem, které odchází v září 2020 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně. Dětem, které budou v příštím roce předškoláky (děti, které dovrší 5 - ti let do 31. 8. 2020 včetně), neposílejte již zálohu se školným, ale pouze na stravné. Školné neplatí děti poslední rok docházky a děti s odkladem školní docházky. Dětem s odkladem školní docházky se zvedá stravné na vyšší částku. Spadají již věkově do skupiny školních dětí 7-10 let, tzn. ty děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2020 a 31. 8. 2021 – viz řád školní jídelny. Výši záloh prosím nijak nezaokrouhlujte a příkaz zadávejte pouze 3. den v měsíci, ne dříve, ne později a vždy s VS.

V případě jakéhokoliv dotazu, např. k výši záloh, VS apod., prosím kontaktujte vedoucí jídelny: michaela.vocu@seznam.cz

 

 

 

stravné + školné

pouze stravné

 

děti 3 – 5 let

1680,-

 

 

děti 5 – 6 let

 

880,-

 

děti 7 let

 

950,-

 

 

 

Nově přijaté děti dostanou předpis k platbě včetně svého VS a dalších informací na schůzce nových rodičů, ta bude upřesněna dle epidemiologické situace.

 

Děkujeme

Kudrnová Iveta                                                                     Voců Michaela

ředitelka MŠ                                                                         vedoucí školní jídelny


(Zobrazit celou novinku......)

Noviny