Novinky
Novinky
Výskyt infekčního onemocnění Covid - 19 v MŠ
14.10.2020 13:49

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o výskytu jednoho případu pozitivního testu na infekční onemocnění Covid - 19 ve třídě Myšek. Informovali jsme hygienickou stanici a nyní čekáme na vyjádření ohledně dalšího postupu. Věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí, pokud se u nich vyskytnou příznaky, kontaktujte telefonicky svého lékaře.

V případě nařízení protiepidemických opatření Vás budeme neprodleně informovat.

Kolektiv MŠ Miškovice

 


(Zobrazit celou novinku......)

DOCHÁZKA DO MŠ BĚHEM PODZIMNÍCH PRÁZDNIN ZŠ
09.10.2020 12:45

V Praze dne 9.10.2020

Milí rodiče,

jak jsme již hlásili na schůzce rodičů, naše školka bude mít v období podzimních prázdnin i před nimi normální provoz.

ZŠ budou mimořádně uzavřené celý týden od 26.10 do 30.10.2020.

Z provozních důvodů Vás žádáme o nahlášení docházky Vašich dětí v celém tomto týdnu, abychom se mohli zařídit se zásobami i provozem jako takovým.

Z nejnovějších opatření vlády pro nás nevyplývají nová nařízení,  prozatím stále zůstává nošení roušek v budově školy pro rodiče a návštěvy a desinfekce rukou všech příchozích.

Děkujeme, že spolupracujete ve všech směrech a věříme, že co nejdříve již budeme bez omezení ????

Kolektiv MŠ

 


(Zobrazit celou novinku......)

FOND KULTURY
09.09.2020 17:22

Vážení rodiče,

prosíme Vás o úhradu příspěvku na kulturu. Výše příspěvku byla odsouhlasena na třídních schůzkách pro školní rok 2020/2021 ve výši  1000,- Kč/ pololetí/dítě. Částku uhraďte do konce měsíce září.

 

Platbu na kulturu provádějte převodem:

Číslo bankovního účtu: 4113306063/0800

Částka: 1000,- Kč

Poznámka pro příjemce: jméno dítěte

 

Fond kultury spravuje na základě odhlasování na třídních schůzkách pí. Lončáková (maminka Adámka Lončáka ze třídy Myšek).

Z účtu se budou hradit: výlety, kultura (divadla, výstavy, exkurze, hudební pořady, sportovní programy, akce, atd.) 

Na konci školního roku bude na nástěnkách i stránkách MŠ vyvěšené vyúčtování Fondu kultury.

Děkujeme za spolupráci


(Zobrazit celou novinku......)

Noviny