Novinky
Novinky
Natírání dětí opalovacím krémem
12.06.2019 19:56

Vážení rodiče,


chtěly bychom Vás poprosit, abyste před odchodem do MŠ ošetřili svému dítěti odkryté části těla opalovacím krémem.  Bohužel není v našich silách všechny děti před odchodem ven namazat v MŠ.
Během odpoledního pobytu venku se budeme snažit děti namazat společným opalovacím krémem v MŠ. Pokud je někdo alergický doneste si prosím vlastní podepsaný opalovací krém. 


Děkujeme za pochopení a spolupráci :-). 

 


(Zobrazit celou novinku......)

PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020
06.06.2019 14:41

PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Prosím rodiče, aby si aktuálně upravili platební příkaz na platbu za MŠ - viz seznamy na nástěnce v dané MŠ.

Poslední platba na červen měla odcházet 3. 6. 2019. Prosím rodiče, aby platbu prováděli
vždy v tom měsíci, na který se platí tj. na září – až 3. 9. 2019. V červenci a srpnu žádné částky neposílejte! (platby na prázdninový provoz v červenci jsou vybírány pouze hotově).

Dětem, které odchází 2. 9. 2019 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně. Dětem, které budou v příštím roce předškoláky, snižte částku o školné na 770,-. 
Školné neplatí děti poslední rok docházky a s odkladem školní docházky, těm se pouze zvedá stravné na vyšší částku 840,-. Spadají již věkově do skupiny školních dětí 7-10 let, tzn. ty děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2019 a 31. 8. 2020 – viz řád školní jídelny. Výši záloh prosím nijak neupravujte a příkaz zadávejte pouze 3. den v měsíci, ne dříve, ne později a vždy s vaším variabilním symbolem.

V případě nejasností ohledně částky, VS apod. mi pište na email: michaela.vocu@seznam.cz

 

NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI DOSTANOU PŘEDPIS K PLATBĚ VČETNĚ SVÉHO VARIABILNÍHO SYMBOLU A DALŠÍCH INFORMACÍ NA SCHŮZCE NOVÝCH RODIČŮ V PONDĚLÍ 17. 6. 2019 od 16,30 v MŠ TŘEBORADICE.

Děkuji, Voců Michaela, vedoucí školní jídelny, MŠ Čakovice II

 


(Zobrazit celou novinku......)

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2019-2020
27.05.2019 15:28

Mateřská škola Čakovice II

Slaviborské náměstí 21

Praha 9 – Třeboradice 196 00

 

Č.J.:ŘMŠ/2019

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2019/2020

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čakovice II, Slaviborské náměstí 21, Praha 9 – Třeboradice těmto uchazečům:

Podaných žádostí 114 – přijatých dětí 28

 

Děti přijaté do MŠ Třeboradice:                                          Děti přijaté do MŠ Miškovice:

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

7

Přijat/a

 

9

Přijat/a

27

Přijat/a

 

14

Přijat/a

33

Přijat/a

 

23

Přijat/a

35

Přijat/a

 

34

Přijat/a

37

Přijat/a

 

53

Přijat/a

40

Přijat/a

 

55

Přijat/a

44

Přijat/a

 

59

Přijat/a

46

Přijat/a

 

75

Přijat/a

54

Přijat/a

 

77

Přijat/a

69

Přijat/a

 

95

Přijat/a

72

Přijat/a

 

100

Přijat/a

81

Přijat/a

 

109

Přijat/a

82

Přijat/a

 

113

Přijat/a

101

Přijat/a

 

 

 

111

Přijat/a

 

 

 

98

Přijat/a k individ.vz.

 

 

 

 

Žádám rodiče dětí přijatých do více školek, aby použili Zápisní lístek k vyjádření zájmu o preferovanou MŠ a doručili ho do MŠ do sedmi dnů od zveřejnění výsledků.

Informativní schůzka pro rodiče všech nově přijatých dětí se koná v pondělí, 17.6.2019 od 16.30 v budově školy MŠ Třeboradice bez účasti dětí. Na programu je předání Rozhodnutí o přijetí, informace o provozu MŠ, seznámení se školním řádem a pohovory o individuálních potřebách dětí.

       

V Praze dne 24.5.2019        

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II               


(Zobrazit celou novinku......)

Informace k letnímu prázdninovému provozu 2019 MŠ Čakovice II
26.04.2019 20:18

Vážení rodiče,

letní provoz MŠ Čakovice II bude probíhat v budově MŠ Miškovice pro obě pracoviště (MŠ Třeboradice + MŠ Miškovice) v době

od po 1. 7. do pá 19. 7. 2019

Celkový počet míst pro děti z obou pracovišť je 56, tj. 14 míst na třídu. Žádáme proto rodiče, aby prázdninový provoz využili pouze v případě, že nemají jinou možnost péče o dítě.

Dále bude MŠ Čakovice II. uzavřena do 1.9.2019. V obou budovách budou probíhat úklidové práce, v Třeboradicích rekonstrukce vedení teplé vody.

Na vaše děti se budeme těšit opět v pondělí 2.9.2019.

 

Přihlášení dítěte:

proběhne formou zapsání na zápisový formulář, který je k dispozici na každé třídě u pí.učitelky od 2.5. do 31.5.2019

Přihlášky jsou závazné, poplatky za školné a stravné se platí v hotovosti předem u vedoucí školní jídelny pí. Voců, dle níže uvedených termínů.

Výše poplatků za letní provoz:

  • školné                                    600,-    (3/4 z běžné měsíční částky)
  • stravné děti 3 - 6 let                 35,-/1 den
  • stravné děti 7 - 10 let               38,-/1 den

Omluvy posílejte na mobilní telefony: Miškovice 739448380 a Třeboradice 733527840. Školné se nevrací a platí v celé uvedené výši, ať je dítě přihlášeno na týden, dva či všechny tři. Stravné se neodhlašuje 1.den provozu, dále jen v případě nemoci apod., vždy po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Stravné je o prázdninách pouze celodenní. Přeplatky stravného za nemoc apod. budou vráceny hotově.

Termíny pro výběr poplatků na prázdninový provoz:

  • pondělí 10. 6.       7,00-16,30 v MŠ Třeboradice
  • středa 12. 6.          6,30-16,00   v MŠ Miškovice  

Lze platit i dříve, vždy po osobní dohodě s pí. Voců : 727 837 200

 

V Praze dne 1. 5. 2019                                                                       

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II

 


(Zobrazit celou novinku......)

Noviny