Novinky
Novinky
FOND KULTURY - VRÁCENÍ PENĚZ
27.06.2020 13:26

Vážení rodiče,

do 30.6.2020 obdrží  ti z Vás, kteří zaplatili svým dětem částku 1000,- Kč do fondu kultury na druhé pololetí tuto částku zpět na svůj účet. Ve druhém pololetí jsme téměř všechny akce a výlety museli z důvodu výskytu infekčního onemocnění Covid 19 zrušit. Náklady, které byly ve druhém pololetí vynaloženy, jsme pokryly z přeplatku z prvního pololetí.

Zůstatek z prvního pololetí ve výši 1398,-Kč bude převeden do dalšího školního roku 2020/2021.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné a pohodové prázdniny.

Kolektiv MŠ Miškovice

Podrobné vyúčtování fondu kultury za školní rok 2019/2020

Příjmy    
  Příjmy za 1. pololetí (49x1000 + 1x500) 49 500,00
Výdaje    
24.9.2019 Divadélko Koloběžka - Houbařská pohádka 2 500,00
1.10.2019 Divadlo pod klobouke - Evelínko nemlaskej 2 700,00
5.11.2019 Národní zemědělské muzeum - Lesníkův rok 150,00
5.11.2019 Národní zemědělské muzeum - doprava 2 000,00
21.11.2019 Divadlo KK - Pohádky pana Pohádky 3 800,00
5.12.2019 Mikulášská jízda Prahou - program + dárečky 10 490,00
5.12.2019 Mikulášská jízda Prahou - doprava 1 500,00
12.12.2019 Adventní prohlídka zámku Loučeň - program 5 421,00
12.12.2019 Adventní prohlídka zámku Loučeň - doprava 4 500,00
22.12.2020 Pronájem sokolovny Čakovice 1 380,00
7.1.2020 Divadlo Osvěta do světa - Skřítky krmit povoleno 3 200,00
23.1.2020 Klaun Pepíno 2 600,00
  Výdaje celkem 40 241,00
     
01.09.2019-31.01.2020 poplatky  40,00
  Zůstatek  9 219,00
     
2. pololetí školního roku 2019/2020 - výdaje
12.2.2020 Hudební skupina Myš a Maš - "Jak se vaří kniha" 5 000,00
4.6.2020 Šerpy pro předškoláky 1 221,00
4.6.2020 Knihy pro předškoláky 1 600,00
  Výdaje celkem 7 821,00
     
  Zůstatek  1 398,00

(Zobrazit celou novinku......)

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2020-2021
10.06.2020 20:01

Mateřská škola Čakovice II

Slaviborské náměstí 21

Praha 9 – Třeboradice 196 00

 

Č.J.:ŘMŠ/2020

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čakovice II, Slaviborské náměstí 21, Praha 9 – Třeboradice těmto uchazečům:

Podaných žádostí 214 – přijatých dětí 38

Děti přijaté do MŠ Třeboradice:                                        Děti přijaté do MŠ Miškovice:

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

3556

Přijat/a

 

2534

Přijat/a

2519

Přijat/a

 

2535

Přijat/a

2553

Přijat/a

 

3529

Přijat/a

2103

Přijat/a

 

1513

Přijat/a

2111

Přijat/a

 

2116

Přijat/a

2110

Přijat/a

 

1502

Přijat/a

2552

Přijat/a

 

2527

Přijat/a

3540

Přijat/a

 

2558

Přijat/a

2543

Přijat/a

 

2102

Přijat/a

2532

Přijat/a

 

2512

Přijat/a

2530

Přijat/a

 

1515

Přijat/a

1555

Přijat/a

 

3557

Přijat/a

3541

Přijat/a

 

2538

Přijat/a

2123

Přijat/a

 

2542

Přijat/a

2125

Přijat/a k individ.vz.

 

1543

Přijat/a

2126

Přijat/a k individ.vz.

 

2536

Přijat/a

     

3548

Přijat/a

     

1522

Přijat/a

     

1520

Přijat/a

     

3549

Přijat/a

     

1503

Přijat/a

     

1511

Přijat/a

Žádám rodiče dětí přijatých do více školek, aby použili Zápisní lístek k vyjádření zájmu o preferovanou MŠ a doručili ho do MŠ do 18.6.2020.

Informativní schůzka pro rodiče všech nově přijatých dětí se koná v pondělí 29.6.2020 od 16.00 v budově školy MŠ Třeboradice bez účasti dětí. Na programu je předání Rozhodnutí o přijetí, informace o provozu MŠ, seznámení se školním řádem a pohovory o individuálních potřebách dětí.                                                                                            

V Praze dne 10.6.2020                      

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II       


(Zobrazit celou novinku......)

Zrušení plateb stravného a školného, pokyny pro další školní rok 2020-2021
16.04.2020 11:27

ZRUŠENÍ PLATEB STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO – IHNED!

 

Vážení rodiče, vzhledem k pokračujícímu uzavření našich mateřských škol vás žádáme, abyste si všichni zrušili nebo pozastavili platební příkazy na platby do MŠ pro tento školní rok.

Před zrušením si uložte šablonu platby s číslem účtu MŠ a variabilním symbolem, dále jen VS. Výše záloh budou od září nové, a to dle zvýšení stravného od 1. 5. 2020.

Většina rodičů poslala zálohy i v dubnu a na kontech dětí jsou přeplatky. Školné v březnu bylo počítáno pouze poloviční, a to 400,-. V měsíci dubnu 0,-. Další měsíce jsou zatím nejisté a budeme vás informovat, jakmile dojde ke změnám.

Pokud by došlo k otevření školek, tak i po zvýšení stravného budou mít děti dostatečná konta k pokrytí částek. Přeplatky stravného a mimořádně i školného se budou vracet dle řádu ŠJ.

 

POKYNY PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Prosíme rodiče, aby platby záloh prováděli vždy v tom měsíci, na který se platí
tj. na září – až 3. 9. 2020. V červenci a srpnu žádné částky neposílejte! Platby
na prázdninový provoz v červenci (pokud se uskuteční) budou vybírány buď hotově anebo se použijí přeplatky za druhé pololetí.

Od 3. 9. 2020 si prosím založte příkazy nové. VS všem dětem v dané MŠ zůstává stejný. Dětem, které odchází v září 2020 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně. Dětem, které budou v příštím roce předškoláky (děti, které dovrší 5 - ti let do 31. 8. 2020 včetně), neposílejte již zálohu se školným, ale pouze na stravné. Školné neplatí děti poslední rok docházky a děti s odkladem školní docházky. Dětem s odkladem školní docházky se zvedá stravné na vyšší částku. Spadají již věkově do skupiny školních dětí 7-10 let, tzn. ty děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2020 a 31. 8. 2021 – viz řád školní jídelny. Výši záloh prosím nijak nezaokrouhlujte a příkaz zadávejte pouze 3. den v měsíci, ne dříve, ne později a vždy s VS.

V případě jakéhokoliv dotazu, např. k výši záloh, VS apod., prosím kontaktujte vedoucí jídelny: michaela.vocu@seznam.cz

 

 

 

stravné + školné

pouze stravné

 

děti 3 – 5 let

1680,-

 

 

děti 5 – 6 let

 

880,-

 

děti 7 let

 

950,-

 

 

 

Nově přijaté děti dostanou předpis k platbě včetně svého VS a dalších informací na schůzce nových rodičů, ta bude upřesněna dle epidemiologické situace.

 

Děkujeme

Kudrnová Iveta                                                                     Voců Michaela

ředitelka MŠ                                                                         vedoucí školní jídelny


(Zobrazit celou novinku......)

Noviny