Novinky
Novinky
PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020
06.06.2019 14:41

PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Prosím rodiče, aby si aktuálně upravili platební příkaz na platbu za MŠ - viz seznamy na nástěnce v dané MŠ.

Poslední platba na červen měla odcházet 3. 6. 2019. Prosím rodiče, aby platbu prováděli
vždy v tom měsíci, na který se platí tj. na září – až 3. 9. 2019. V červenci a srpnu žádné částky neposílejte! (platby na prázdninový provoz v červenci jsou vybírány pouze hotově).

Dětem, které odchází 2. 9. 2019 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně. Dětem, které budou v příštím roce předškoláky, snižte částku o školné na 770,-. 
Školné neplatí děti poslední rok docházky a s odkladem školní docházky, těm se pouze zvedá stravné na vyšší částku 840,-. Spadají již věkově do skupiny školních dětí 7-10 let, tzn. ty děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2019 a 31. 8. 2020 – viz řád školní jídelny. Výši záloh prosím nijak neupravujte a příkaz zadávejte pouze 3. den v měsíci, ne dříve, ne později a vždy s vaším variabilním symbolem.

V případě nejasností ohledně částky, VS apod. mi pište na email: michaela.vocu@seznam.cz

 

NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI DOSTANOU PŘEDPIS K PLATBĚ VČETNĚ SVÉHO VARIABILNÍHO SYMBOLU A DALŠÍCH INFORMACÍ NA SCHŮZCE NOVÝCH RODIČŮ V PONDĚLÍ 17. 6. 2019 od 16,30 v MŠ TŘEBORADICE.

Děkuji, Voců Michaela, vedoucí školní jídelny, MŠ Čakovice II

 


(Zobrazit celou novinku......)

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2019-2020
27.05.2019 15:28

Mateřská škola Čakovice II

Slaviborské náměstí 21

Praha 9 – Třeboradice 196 00

 

Č.J.:ŘMŠ/2019

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2019/2020

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čakovice II, Slaviborské náměstí 21, Praha 9 – Třeboradice těmto uchazečům:

Podaných žádostí 114 – přijatých dětí 28

 

Děti přijaté do MŠ Třeboradice:                                          Děti přijaté do MŠ Miškovice:

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

7

Přijat/a

 

9

Přijat/a

27

Přijat/a

 

14

Přijat/a

33

Přijat/a

 

23

Přijat/a

35

Přijat/a

 

34

Přijat/a

37

Přijat/a

 

53

Přijat/a

40

Přijat/a

 

55

Přijat/a

44

Přijat/a

 

59

Přijat/a

46

Přijat/a

 

75

Přijat/a

54

Přijat/a

 

77

Přijat/a

69

Přijat/a

 

95

Přijat/a

72

Přijat/a

 

100

Přijat/a

81

Přijat/a

 

109

Přijat/a

82

Přijat/a

 

113

Přijat/a

101

Přijat/a

 

 

 

111

Přijat/a

 

 

 

98

Přijat/a k individ.vz.

 

 

 

 

Žádám rodiče dětí přijatých do více školek, aby použili Zápisní lístek k vyjádření zájmu o preferovanou MŠ a doručili ho do MŠ do sedmi dnů od zveřejnění výsledků.

Informativní schůzka pro rodiče všech nově přijatých dětí se koná v pondělí, 17.6.2019 od 16.30 v budově školy MŠ Třeboradice bez účasti dětí. Na programu je předání Rozhodnutí o přijetí, informace o provozu MŠ, seznámení se školním řádem a pohovory o individuálních potřebách dětí.

       

V Praze dne 24.5.2019        

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II               


(Zobrazit celou novinku......)

Noviny