Vytvořeno: 03.10.2017 21:17
FOND KULTURY
 

Vážení rodiče,

 

prosíme Vás o úhradu příspěvku na kulturu. Výše příspěvku byla odsouhlasena na třídních schůzkách pro školní rok 2017/2018 ve výši 1000,- Kč/ pololetí/dítě. Částku prosím uhraďte do 31.10.2017.

 

Platbu na kulturu provádějte prosím převodem:

Číslo bankovního účtu: 1194947036/3030

Částka: 1000,- Kč

Poznámka pro příjemce: jméno dítěte

 

Fond kultury spravuje na základě odhlasování na třídních schůzkách pí. Polívková (maminka Lucinky Polívkové ze třídy Koťátek).

 

Z účtu se budou hradit: výlety, kultura (divadla, výstavy, exkurze, hudební pořady, sportovní programy, akce, atd.)

 

Na konci školního roku bude na nástěnkách i stránkách MŠ vyvěšené vyúčtování Fondu kultury + v průběhu roku jsou uváděny ceny u jednotlivých akcí na nástěnce.