Vytvořeno: 24.01.2018 13:16
PLATBA ZA JARNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI Z MŠ MIŠKOVICE
 

PLATBA ZA JARNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI Z MŠ MIŠKOVICE

Vážení rodiče,

o jarních prázdninách, tj. od 12. 2. do 16. 2. 2018 bude provoz pouze v MŠ Třeboradice. Stravné za děti z MŠ Miškovice si vyberu hotově podle skutečně nahlášených dnů. Platit mi můžete přímo v Třeboradicích koncem týdne, a to ve čtvrtek 15. 2. mezi 12,00 - 17,00 nebo další týden v MŠ Miškovice. Děti jste přihlásili v seznamu na svých třídách a přihlášky jsou závazné. Bez omluvy bude stravné počítáno v plné výši.

Pro omluvy v době prázdnin prosím použijte mobil MŠ Třeboradice 733527840 nikoliv miškovický. Děkuji,Voců Michaela, vedoucí ŠJ