Vytvořeno: 13.09.2018 14:12
FOND KULTURY
 

Vážení rodiče,

 

prosíme Vás o úhradu příspěvku na kulturu. Výše příspěvku byla odsouhlasena na třídních schůzkách pro školní rok 2018/2019 ve výši  1000,- Kč/pololetí/dítě. Částku prosím uhraďte do 30.9.2018.

 

Platbu na kulturu provádějte převodem:

Číslo bankovního účtu: 1194947036/3030

Částka: 1000,- Kč

Poznámka pro příjemce: jméno dítěte

 

Fond kultury spravuje na základě odhlasování na třídních schůzkách pí. Polívková (maminka Lucinky Polívkové ze třídy Myšiček).

 

Z účtu se budou hradit: výlety, kultura (divadla, výstavy, exkurze, hudební pořady, sportovní programy, akce, atd.) 

 

Na konci školního roku bude na nástěnkách i stránkách MŠ vyvěšené vyúčtování Fondu kultury + v průběhu roku jsou uváděny ceny u jednotlivých akcí na nástěnce.