Vytvořeno: 01.10.2018 12:20
Kroužek gymnastiky
 

Od středy 3.10. bude zahájen kroužek gymnastiky pod vedením paní učitelky Natálie Chalupové. Z kapacitních důvodu se nám nepodařilo umístit na kroužek všechny přihlášené děti. Přednost mají, jak již bylo sděleno na třídních schůzkách starší děti. Rodiče přijatých dětí obdrželi od paní učitelek přihlášky.

Vyplněné přihlášky a úhradu kroužku ve výši 800,-Kč/pololetí provádějte, prosím, u paní učitelek na třídách do 3.10..

Děti budou rozděleny do dvou skupin, první skupina bude začínat od 15.00 hodin. Lekce bude trvat 30 až 45 minut. Přesná délka bude upřesněn po první lekci, dle schopností a možností dětí. Druhá skupina bude navazovat po první.

V případě nutnosti umístit Vaše dítě do první skupiny např. z důvodu dalších odpoledních aktivit informujte paní učitelky na třídách.

Děkujeme za spolupráci.