Vytvořeno: 18.01.2019 16:11
INFORMACE K PROVOZU O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
 

 

Vážení rodiče,

jarní prázdniny proběhnou ve dnech 18.2. – 22.2.2019. Omezený provoz naší MŠ je určen zejména pro děti, které nemají jinou možnost hlídání. MŠ Miškovice bude zcela uzavřena, děti z Miškovické školky budou po přihlášení převedeny do MŠ Třeboradice.

Poslední den před prázdninami si prosím vezměte ze své školky pytle na oblečení a přezůvky, budete je potřebovat v MŠ Třeboradice.

Prosím rodiče dětí, aby na svých kmenových třídách nahlásili zájem o docházku dětí paní učitelkám. Přihlášení dětí je závazné.

 

Informace o stravném během jarních prázdnin:

V MŠ Třeboradice se stravné nemění.

Stravné za děti z MŠ Miškovice bude vedoucí jídelny, paní Voců, vybírat hotově, podle skutečně nahlášených dnů a zpětně. Platit můžete přímo v Třeboradicích koncem prázdninového týdne (přesný čas a částky budou vyvěšeny aktuálně ve školce v Třeboradicích na nástěnce u jídelního lístku) nebo další týden v MŠ Miškovice.

Přihlášky dětí jsou závazné. Bez omluvy bude stravné započítáno v plné výši.

Pro omluvy můžete používat mobil :

MŠ Třeboradice 733 527 840

MŠ Miškovice 739 448 380

 

Děkujeme za spolupráci

 

Kudrnová Iveta - ředitelka MŠ Čakovice II 

Voců Michaela - vedoucí školní jídelny