Vytvořeno: 06.02.2019 13:18
FOND KULTURY
 

Vážení rodiče,

prosíme Vás o úhradu příspěvku na kulturu na druhé pololetí. Výše příspěvku byla odsouhlasena na třídní schůzce 1000,- Kč/pololetí/dítě. Částku prosím uhraďte do 28.2.2019.

 

Platbu na kulturu provádějte prosím převodem: 

Číslo bankovního účtu: 1194947036/3030

Částka: 1000,- Kč

Poznámka pro příjemce: jméno dítěte

 

Fond kultury spravuje na základě odhlasování na třídních schůzkách pí. Polívková (maminka Lucinky Polívkové ze třídy Myšek).

Z účtu se budou hradit: výlety, kultura (divadla, výlety, exkurze, akce, atd.) 

Na konci školního roku bude na nástěnkách i stránkách MŠ vyvěšené vyúčtování Fondu kultury + v průběhu roku jsou uváděny ceny u jednotlivých akcí na nástěnce.