Vytvořeno: 08.03.2019 16:51
JARNÍ ÚKLID ZAHRÁDKY
 

Vážení rodiče,

pokud můžete, přijďte nám v úterý 26. března pomoci vytvořit dětem ještě hezčí prostředí pro hru, ale i učení hrou na naší zahrádce.

Práci na zahrádce zahájíme v 15.00 hodin. Každý může přijít dle svých možností.

Čeká nás:

  • Úklid zahrádky (sbírání klacíků, kamenů a šišek)
  • Sázení ovocných keřů
  • Pletí záhonků
  • Kultivace půdy pod ovocnými stromy
  • Úprava dopadiště pod nově vybudovanou skluzavkou
  • Úprava dopadiště pod houpačkami
  • Vysypaní prostoru pod lanovými prvky mulčovací kůrou
  • Příprava terénu pro vybudování hmatové stezky

S sebou (kdo má možnost) přineste rýč nebo lopatu, motyku, kolečko, zahradní hrabičky (na rozhrabavání mulčovací kůry)

Drobné občerstvení a pití pro rodiče i děti bude zajištěno.

DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VÁS