Vytvořeno: 26.04.2019 20:18
Informace k letnímu prázdninovému provozu 2019 MŠ Čakovice II
 

Vážení rodiče,

letní provoz MŠ Čakovice II bude probíhat v budově MŠ Miškovice pro obě pracoviště (MŠ Třeboradice + MŠ Miškovice) v době

od po 1. 7. do pá 19. 7. 2019

Celkový počet míst pro děti z obou pracovišť je 56, tj. 14 míst na třídu. Žádáme proto rodiče, aby prázdninový provoz využili pouze v případě, že nemají jinou možnost péče o dítě.

Dále bude MŠ Čakovice II. uzavřena do 1.9.2019. V obou budovách budou probíhat úklidové práce, v Třeboradicích rekonstrukce vedení teplé vody.

Na vaše děti se budeme těšit opět v pondělí 2.9.2019.

 

Přihlášení dítěte:

proběhne formou zapsání na zápisový formulář, který je k dispozici na každé třídě u pí.učitelky od 2.5. do 31.5.2019

Přihlášky jsou závazné, poplatky za školné a stravné se platí v hotovosti předem u vedoucí školní jídelny pí. Voců, dle níže uvedených termínů.

Výše poplatků za letní provoz:

  • školné                                    600,-    (3/4 z běžné měsíční částky)
  • stravné děti 3 - 6 let                 35,-/1 den
  • stravné děti 7 - 10 let               38,-/1 den

Omluvy posílejte na mobilní telefony: Miškovice 739448380 a Třeboradice 733527840. Školné se nevrací a platí v celé uvedené výši, ať je dítě přihlášeno na týden, dva či všechny tři. Stravné se neodhlašuje 1.den provozu, dále jen v případě nemoci apod., vždy po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Stravné je o prázdninách pouze celodenní. Přeplatky stravného za nemoc apod. budou vráceny hotově.

Termíny pro výběr poplatků na prázdninový provoz:

  • pondělí 10. 6.       7,00-16,30 v MŠ Třeboradice
  • středa 12. 6.          6,30-16,00   v MŠ Miškovice  

Lze platit i dříve, vždy po osobní dohodě s pí. Voců : 727 837 200

 

V Praze dne 1. 5. 2019                                                                       

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II