Vytvořeno: 27.05.2019 15:28
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2019-2020
 

Mateřská škola Čakovice II

Slaviborské náměstí 21

Praha 9 – Třeboradice 196 00

 

Č.J.:ŘMŠ/2019

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2019/2020

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čakovice II, Slaviborské náměstí 21, Praha 9 – Třeboradice těmto uchazečům:

Podaných žádostí 114 – přijatých dětí 28

 

Děti přijaté do MŠ Třeboradice:                                          Děti přijaté do MŠ Miškovice:

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

7

Přijat/a

 

9

Přijat/a

27

Přijat/a

 

14

Přijat/a

33

Přijat/a

 

23

Přijat/a

35

Přijat/a

 

34

Přijat/a

37

Přijat/a

 

53

Přijat/a

40

Přijat/a

 

55

Přijat/a

44

Přijat/a

 

59

Přijat/a

46

Přijat/a

 

75

Přijat/a

54

Přijat/a

 

77

Přijat/a

69

Přijat/a

 

95

Přijat/a

72

Přijat/a

 

100

Přijat/a

81

Přijat/a

 

109

Přijat/a

82

Přijat/a

 

113

Přijat/a

101

Přijat/a

 

 

 

111

Přijat/a

 

 

 

98

Přijat/a k individ.vz.

 

 

 

 

Žádám rodiče dětí přijatých do více školek, aby použili Zápisní lístek k vyjádření zájmu o preferovanou MŠ a doručili ho do MŠ do sedmi dnů od zveřejnění výsledků.

Informativní schůzka pro rodiče všech nově přijatých dětí se koná v pondělí, 17.6.2019 od 16.30 v budově školy MŠ Třeboradice bez účasti dětí. Na programu je předání Rozhodnutí o přijetí, informace o provozu MŠ, seznámení se školním řádem a pohovory o individuálních potřebách dětí.

       

V Praze dne 24.5.2019        

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II