Vytvořeno: 06.06.2019 14:41
PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020
 

PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Prosím rodiče, aby si aktuálně upravili platební příkaz na platbu za MŠ - viz seznamy na nástěnce v dané MŠ.

Poslední platba na červen měla odcházet 3. 6. 2019. Prosím rodiče, aby platbu prováděli
vždy v tom měsíci, na který se platí tj. na září – až 3. 9. 2019. V červenci a srpnu žádné částky neposílejte! (platby na prázdninový provoz v červenci jsou vybírány pouze hotově).

Dětem, které odchází 2. 9. 2019 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně. Dětem, které budou v příštím roce předškoláky, snižte částku o školné na 770,-. 
Školné neplatí děti poslední rok docházky a s odkladem školní docházky, těm se pouze zvedá stravné na vyšší částku 840,-. Spadají již věkově do skupiny školních dětí 7-10 let, tzn. ty děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2019 a 31. 8. 2020 – viz řád školní jídelny. Výši záloh prosím nijak neupravujte a příkaz zadávejte pouze 3. den v měsíci, ne dříve, ne později a vždy s vaším variabilním symbolem.

V případě nejasností ohledně částky, VS apod. mi pište na email: michaela.vocu@seznam.cz

 

NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI DOSTANOU PŘEDPIS K PLATBĚ VČETNĚ SVÉHO VARIABILNÍHO SYMBOLU A DALŠÍCH INFORMACÍ NA SCHŮZCE NOVÝCH RODIČŮ V PONDĚLÍ 17. 6. 2019 od 16,30 v MŠ TŘEBORADICE.

Děkuji, Voců Michaela, vedoucí školní jídelny, MŠ Čakovice II