Vytvořeno: 18.09.2019 14:33
FOND KULTURY
 

Vážení rodiče,

prosíme Vás o úhradu příspěvku na kulturu. Výše příspěvku byla odsouhlasena na třídních schůzkách pro školní rok 2019/20 ve výši 1000,- Kč/pololetí/dítě. Částku se pokuste prosím uhradit, co nejdříve to bude možné.

 

Platbu na kulturu provádějte prosím převodem:

Číslo bankovního účtu: 4113306063/0800

Částka: 1000,- Kč

Poznámka pro příjemce: jméno dítěte

 

Fond kultury spravuje na základě odhlasování na třídních schůzkách pí. Lončáková (maminka Adámka Lončáka ze třídy Myšek).

Z účtu se budou hradit: výlety, kultura (divadla, výstavy, exkurze, hudební pořady, sportovní programy, akce, atd.) 

Na konci školního roku bude na nástěnkách i stránkách MŠ vyvěšené vyúčtování Fondu kultury.