Vytvořeno: 27.02.2020 09:06
ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO OD 1. 5. 2020
 

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO

       
             

Vážení rodiče,

         
             

vzhledem k neustálému nárůstu cen potravin

     

jsme nuceni zdražit stravné, a to od 1. 5. 2020.

     

Výše stravného se řídí aktuálně platnou vyhláškou

   

o školním stravování č. 107/2005 Sb.

     

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

       
             

 

3 - 6 let současná cena

3 - 6 let nová cena

7 let (děti s odkladem školní docházky) současná cena

7 let nová cena

   

přesnídávka

     9,00 Kč

    9,00 Kč

         10,00 Kč

  10,00 Kč

   

oběd

  20,00 Kč

  24,00 Kč

         22,00 Kč

  26,00 Kč

   

svačina

     6,00 Kč

    7,00 Kč

           6,00 Kč

     7,00 Kč

   

celková cena

  35,00 Kč

  40,00 Kč

         38,00 Kč

  43,00 Kč

   
             

Zálohy si neupravujte, ponechte je ve stejné výši jako nyní!!!

 

Všichni máte přeplatky stravného a ty navýšení na dva měsíce pokryjí.

Zvýšení záloh budeme požadovat až od 1. 9. 2020.

   

Výši nových záloh zveřejníme během června.

     

Při jakémkoliv dotazu mne kontaktujte.

     
             
             

Voců Michaela

 

Kudrnová Iveta

   

vedoucí školní jídelny

 

ředitelka MŠ

     

MŠ Čakovice II

         

email: michaela.vocu@seznam.cz

       

tel.: 727837200