Vytvořeno: 16.04.2020 11:27
Zrušení plateb stravného a školného, pokyny pro další školní rok 2020-2021
 

ZRUŠENÍ PLATEB STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO – IHNED!

 

Vážení rodiče, vzhledem k pokračujícímu uzavření našich mateřských škol vás žádáme, abyste si všichni zrušili nebo pozastavili platební příkazy na platby do MŠ pro tento školní rok.

Před zrušením si uložte šablonu platby s číslem účtu MŠ a variabilním symbolem, dále jen VS. Výše záloh budou od září nové, a to dle zvýšení stravného od 1. 5. 2020.

Většina rodičů poslala zálohy i v dubnu a na kontech dětí jsou přeplatky. Školné v březnu bylo počítáno pouze poloviční, a to 400,-. V měsíci dubnu 0,-. Další měsíce jsou zatím nejisté a budeme vás informovat, jakmile dojde ke změnám.

Pokud by došlo k otevření školek, tak i po zvýšení stravného budou mít děti dostatečná konta k pokrytí částek. Přeplatky stravného a mimořádně i školného se budou vracet dle řádu ŠJ.

 

POKYNY PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Prosíme rodiče, aby platby záloh prováděli vždy v tom měsíci, na který se platí
tj. na září – až 3. 9. 2020. V červenci a srpnu žádné částky neposílejte! Platby
na prázdninový provoz v červenci (pokud se uskuteční) budou vybírány buď hotově anebo se použijí přeplatky za druhé pololetí.

Od 3. 9. 2020 si prosím založte příkazy nové. VS všem dětem v dané MŠ zůstává stejný. Dětem, které odchází v září 2020 do školy nebo jiné MŠ, zrušte příkaz úplně. Dětem, které budou v příštím roce předškoláky (děti, které dovrší 5 - ti let do 31. 8. 2020 včetně), neposílejte již zálohu se školným, ale pouze na stravné. Školné neplatí děti poslední rok docházky a děti s odkladem školní docházky. Dětem s odkladem školní docházky se zvedá stravné na vyšší částku. Spadají již věkově do skupiny školních dětí 7-10 let, tzn. ty děti, které dovrší 7 let mezi 1. 9. 2020 a 31. 8. 2021 – viz řád školní jídelny. Výši záloh prosím nijak nezaokrouhlujte a příkaz zadávejte pouze 3. den v měsíci, ne dříve, ne později a vždy s VS.

V případě jakéhokoliv dotazu, např. k výši záloh, VS apod., prosím kontaktujte vedoucí jídelny: michaela.vocu@seznam.cz

 

 

 

stravné + školné

pouze stravné

 

děti 3 – 5 let

1680,-

 

 

děti 5 – 6 let

 

880,-

 

děti 7 let

 

950,-

 

 

 

Nově přijaté děti dostanou předpis k platbě včetně svého VS a dalších informací na schůzce nových rodičů, ta bude upřesněna dle epidemiologické situace.

 

Děkujeme

Kudrnová Iveta                                                                     Voců Michaela

ředitelka MŠ                                                                         vedoucí školní jídelny