Vytvořeno: 10.06.2020 20:01
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2020-2021
 

Mateřská škola Čakovice II

Slaviborské náměstí 21

Praha 9 – Třeboradice 196 00

 

Č.J.:ŘMŠ/2020

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Čakovice II na školní rok 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čakovice II, Slaviborské náměstí 21, Praha 9 – Třeboradice těmto uchazečům:

Podaných žádostí 214 – přijatých dětí 38

Děti přijaté do MŠ Třeboradice:                                        Děti přijaté do MŠ Miškovice:

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

3556

Přijat/a

 

2534

Přijat/a

2519

Přijat/a

 

2535

Přijat/a

2553

Přijat/a

 

3529

Přijat/a

2103

Přijat/a

 

1513

Přijat/a

2111

Přijat/a

 

2116

Přijat/a

2110

Přijat/a

 

1502

Přijat/a

2552

Přijat/a

 

2527

Přijat/a

3540

Přijat/a

 

2558

Přijat/a

2543

Přijat/a

 

2102

Přijat/a

2532

Přijat/a

 

2512

Přijat/a

2530

Přijat/a

 

1515

Přijat/a

1555

Přijat/a

 

3557

Přijat/a

3541

Přijat/a

 

2538

Přijat/a

2123

Přijat/a

 

2542

Přijat/a

2125

Přijat/a k individ.vz.

 

1543

Přijat/a

2126

Přijat/a k individ.vz.

 

2536

Přijat/a

     

3548

Přijat/a

     

1522

Přijat/a

     

1520

Přijat/a

     

3549

Přijat/a

     

1503

Přijat/a

     

1511

Přijat/a

Žádám rodiče dětí přijatých do více školek, aby použili Zápisní lístek k vyjádření zájmu o preferovanou MŠ a doručili ho do MŠ do 18.6.2020.

Informativní schůzka pro rodiče všech nově přijatých dětí se koná v pondělí 29.6.2020 od 16.00 v budově školy MŠ Třeboradice bez účasti dětí. Na programu je předání Rozhodnutí o přijetí, informace o provozu MŠ, seznámení se školním řádem a pohovory o individuálních potřebách dětí.                                                                                            

V Praze dne 10.6.2020                      

Iveta Kudrnová

ředitelka MŠ Čakovice II