Vytvořeno: 27.06.2020 13:26
FOND KULTURY - VRÁCENÍ PENĚZ
 

Vážení rodiče,

do 30.6.2020 obdrží  ti z Vás, kteří zaplatili svým dětem částku 1000,- Kč do fondu kultury na druhé pololetí tuto částku zpět na svůj účet. Ve druhém pololetí jsme téměř všechny akce a výlety museli z důvodu výskytu infekčního onemocnění Covid 19 zrušit. Náklady, které byly ve druhém pololetí vynaloženy, jsme pokryly z přeplatku z prvního pololetí.

Zůstatek z prvního pololetí ve výši 1398,-Kč bude převeden do dalšího školního roku 2020/2021.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné a pohodové prázdniny.

Kolektiv MŠ Miškovice

Podrobné vyúčtování fondu kultury za školní rok 2019/2020

Příjmy    
  Příjmy za 1. pololetí (49x1000 + 1x500) 49 500,00
Výdaje    
24.9.2019 Divadélko Koloběžka - Houbařská pohádka 2 500,00
1.10.2019 Divadlo pod klobouke - Evelínko nemlaskej 2 700,00
5.11.2019 Národní zemědělské muzeum - Lesníkův rok 150,00
5.11.2019 Národní zemědělské muzeum - doprava 2 000,00
21.11.2019 Divadlo KK - Pohádky pana Pohádky 3 800,00
5.12.2019 Mikulášská jízda Prahou - program + dárečky 10 490,00
5.12.2019 Mikulášská jízda Prahou - doprava 1 500,00
12.12.2019 Adventní prohlídka zámku Loučeň - program 5 421,00
12.12.2019 Adventní prohlídka zámku Loučeň - doprava 4 500,00
22.12.2020 Pronájem sokolovny Čakovice 1 380,00
7.1.2020 Divadlo Osvěta do světa - Skřítky krmit povoleno 3 200,00
23.1.2020 Klaun Pepíno 2 600,00
  Výdaje celkem 40 241,00
     
01.09.2019-31.01.2020 poplatky  40,00
  Zůstatek  9 219,00
     
2. pololetí školního roku 2019/2020 - výdaje
12.2.2020 Hudební skupina Myš a Maš - "Jak se vaří kniha" 5 000,00
4.6.2020 Šerpy pro předškoláky 1 221,00
4.6.2020 Knihy pro předškoláky 1 600,00
  Výdaje celkem 7 821,00
     
  Zůstatek  1 398,00